Định mức dự toán xây dựng công trình theo Phụ lục II Thông tư 12/2021/TT-BXD

Định mức dự toán xây dựng công trình

Định mức dự toán xây dựng công trình là phần định mức trọng tâm thuộc định mức xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 12/2021/TT-BXD. Đây là định mức mà tổ chức tư vấn thiết kế phải lựa chọn để lập trước khi thực hiện thi công công trình, nhằm dự liệu đến nhân công, vật liệu và máy móc sử dụng.

dinh muc du toan xay dung cong trinh

Các tập định mức dự toán xây dựng công trình theo phụ lục II thông tư 12/2021/TT-BXD

Mục Lục bài viết:
1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình.
2. Cấu trúc tập định mức dự toán xây dựng công trình.
3. Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình.

Được quy định tại Phụ lục II, Thông tư 12/2021/TT-BXD, định mức dự toán xây dựng công trình được chia thành 02 phần: Phần thuyết minh và Phần định mức.

Căn cứ vào mục 1, Phần Thuyết minh, nội dung định mức dự toán xây dựng công trình ghi nhận:

- Về bản chất: Định mức là quy định về mức hao phí:

Vật liệu, nhân công, máy móc thi công → hoàn thành 01 đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Thời gian: Từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác.

Yêu cầu: Theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn cứ lập định định mức dự toán:

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

+ Quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu;

+ Mức độ trang bị máy thi công;

+ Biến pháp thi công phổ biến;

+ Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

- Thành phần định mức dự toán:

+ Mã hiệu;

+ Tên công tác;

+ Đơn vị tính;

+ Thành phần công việc;

+ Bảng các hao phí định mức;

dinh muc du toan xay dung cong trinh 2

Tìm hiểu nội dung, download định mức dự toán công trình xây dựng mới nhất

2. Cấu trúc tập định mức dự toán xây dựng công trình.

Dựa theo loại công tác hoặc kết cấu xây dựng, tập định mức được tổ chức thành 13 chương, mã hóa theo từng nhóm, đảm bảo dễ dàng xác định và lựa chọn, cụ thể:

- Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

- Chương II: Công tác thi công đất, đá, cát.

- Chương III: Công tác thi công cọc.

- Chương IV: Công tác thi công đường.

- Chương V: Công tác xây gạch, đá.

- Chương VI: Công tác thi công kết cấu bê tông.

- Chương VII: Công tác bê tông đúc sẵn.

- Chương VIII: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ.

- Chương IX: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép.

- Chương X: Công tác hoàn thiện.

- Chương XI: Công tác khác.

- Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng. Nội dung định mức tại chương này là trường hợp loại trừ đối với công tác được ghi nhận tại Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình- Xem chi tiết tại bài viết "Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình".

- Chương XIII: Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện.

Trong mỗi chương bao gồm phần hướng dẫn áp dụng và các định mức cụ thể đối với từng công tác.

Tại mỗi bảng định mức hao phí thường gắn với các ghi chú cụ thể, thông thường là sự ghi nhận về hệ số được nhân khi tính định mức hao phí trong trường hợp đặc biệt.

Định mức dự toán xây dựng công trình là cơ sở để lập định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Xem chi tiết tại bài "Định mức sử dụng vật liệu xây dựng" để có thêm thoog tin).

TẢI ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

dinh muc du toan xay dung cong trinh 3

Cấu trúc thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức dự toán xây dựng

3. Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

- Lập định mức dự toán xây dựng phải căn cứ vào phần thuyết minh chung và phần hướng dẫn áp dụng, bảng hao phí định mức theo từng chương, tương ứng với các công tác cụ thể.

- Căn cứ lựa chọn định mức dự toán:

+ Yêu cầu kỹ thuật.

+ Điều kiện thi công.

+ Biện pháp thi công.

- Trách nhiệm lựa chọn: Tổ chức tư vấn thiết kế.

- Yêu cầu lựa chọn: Phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công công trình.

- Trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy thì áp dụng định mức dự toán các công tác xây dựng hoàn toàn bằng thủ công.

Định mức dự toán xây dựng công trình đã được Blog Codon.vn chia sẻ chi tiết cho bạn đọc. Sự quan trọng của các công tác và kết cấu xây dựng đòi hỏi nhà tư vấn thiết kế phải thực sự chú ý trong việc lựa chọn chính xác và áp dụng đúng định mức dự toán xây dựng công trình đối với các công tác xây dựng cụ thể cho đúng.

Bài liên quan