Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, phụ lục IIII, Thông tư 12/2021/TT-BXD

Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

Lắp đặt quạt, đèn, điều hòa, ống thông gió,..là những công tác phổ biến về lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình. Trước khi thực hiện các công tác lắp đặt, người thực hiện phải lập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tương ứng.

dinh muc du toan lap dat he thong ky thuat cua cong trinh

Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình

Mục Lục bài viết:
1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.
2. Cấu trúc tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.
3. Áp dụng định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.

1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình được quy định tại Phụ lục III, Thông tư 12/2021/TT-BXD, bao gồm 02 phần: Phần thuyết minh và Phần định mức dự toán.

Nội dung định mức dự toán được quy định tại Mục 1, Phần thuyết minh như sau:

- Về bản chất: Là quy định về mức hao phí:

Vật liệu, nhân công, máy thi công → hoàn thành 01 đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Thời gian: Từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt.

Yêu cầu: Đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cơ sở lập định mức dự toán:

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

+ Quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu.

+ Mức độ trang bị máy thi công.

+ Biện pháp thi công phổ biến.

+ Tiến bộ KHKT trong lắp đặt.

- Thành phần thuộc định mức dự toán:

+ Mã hiệu;

+ Tên công tác;

+ Đơn vị tính:

+ Thành phần công việc;

+ Bảng hao phí định mức.

dinh muc du toan lap dat he thong ky thuat cua cong trinh 2

Chi tiết nội dung định mức dự toán lắp đặt kỹ thuật công trình theo phụ lục III thông tư 12/2021/TT-BXD

2. Cấu trúc tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.

Tập định mức dự toán lắp đặt kỹ thuật công trình được tổ chức thành 04 chương, căn cứ vào công tác lắp đặt và đối tượng được lắp đặt, cụ thể:

+ Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, hệ thống chiếu sáng công cộng.

+ Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.

+ Chương III: Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị.

+ Chương IV: Công tác khác.

- Ở mỗi chương hay mỗi công tác lắp đặt, sẽ được phân chia thành các công tác nhỏ hơn, cụ thể hơn với các định mức thích hợp.

- Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật rất thiết thực, tính ứng dụng cao, đặc biệt là định mức lắp đặt hệ thống điện trong công trình.

- Trong các chương thường có các phần về thuyết minh, hướng dẫn cụ thể, bảng hao phí định mức.

TẢI ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH TẠI ĐÂY

Lưu ý: Theo quy định tại thông tư 12, Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình và định mức dự toán lắp đặt máy, thiết bị công nghệ là khác nhau (Khác trong đối tượng áp dụng và loại công tác áp dụng). Để biết thêm chi tiết, mời bạn đọc xem thêm bài viết "Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ".

3. Áp dụng định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình

- Tổ chức tư vấn thiết kế khi lập định mức ngoài việc áp dụng phần thuyết minh chung phải tuân theo nội dung các chương của định mức dự toán.

- Căn cứ để lựa chọn định mức:

+ Yêu cầu kỹ thuật.

+ Điều kiện thi công.

+ Biện pháp thi công (Thông tin về phương pháp tổ chức thi công tại công trường đã được chía sẻ trên wikipedia.org, bạn đọc có thể bấm vào bài viết này để giải đáp thắc mắc về vấn đề này)

- Yêu cầu lựa chọn định mức: Phù hợp với định mức dự toán công trình.

- Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình không áp dụng đối với các công tác xây dựng như công tác đào, lấp đất đá, xây trát,; mức bốc xếp, vận chuyển lên cao khi thi công ở độ cao trên 6m....mà áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình. (Vấn đề này, bạn đọc có thể xem thêm tại bài viết "Định mức dự toán xây dựng công trình").

dinh muc du toan lap dat he thong ky thuat cua cong trinh 3

Cách áp dụng định mức dự toán lắp đặt kỹ thuật hệ thống vào công trình xây dựng

Toàn bộ nội dung định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình theo Phụ lục III thông tư 12 đã được Blog Codon.vn chia sẻ. Tổ chức, công ty thực hiện thiết kế, thi công xây dựng cần áp dụng định mức này để đảm bảo việc xác định chi phí sử dụng, không sử dụng tràn lan, gây khó khăn trong việc xác định.

Bài liên quan