Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Những tổ chức đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm sẽ được tiến hành hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật. Về các điều kiện kinh doanh được đề cập trong bài viết dưới đây của Blog Codon.vn

dieu kien kinh doanh dich vu phat hanh xuat ban pham

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm cần thỏa mãn điều kiện gì? Quy định về thủ tục, điều kiện cấp giấy phép phát hành xuất bản phẩm

Mục Lục bài viết:
1. Quy định về xuất bản phẩm.
2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm.
2.1. Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.
2.2. Đối với hộ kinh doanh.
3. Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm.
3.1. Chuẩn bị hồ sơ.
3.2. Nộp hồ sơ.
3.3. Giải quyết hồ sơ.

1. Quy định về xuất bản phẩm.

- Định nghĩa:

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Luật xuất bản 2012: Xuất bản phẩm là việc những tác phẩm; tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản theo quy định của pháp luật. Nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức, được cấp giấy phép thì được xuất bản phẩm.

- Các hình thức xuất bản phẩm:

(1) Sách in

(2) Sách chữ nổi

(3) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp.

(4) Các loại lịch.

(5) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

- Cơ sở phát hành xuất bản phẩm gồm có:

+ Doanh nghiệp.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Hộ kinh doanh.

- Nhà xuất bản được thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm được quy định tại Điều 36 Luật xuất bản 2012, cụ thể như sau:

2.1. Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Phải đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải có một trong những giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp); quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (đối với đơn vị sự nghiệp công lập).

- Người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải thường trú tại Việt Nam.

Đồng thời phải có giấy tờ chứng minh về chuyên môn, nghiệp vụ như: văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

- Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Không chỉ kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm mà đối với mỗi ngành nghề kinh doanh có điều kiện đều phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Bạn đọc có thể xem thêm tại bài viết điều kiện kinh doanh dịch vụ viễn thông để có những thông tin bổ ích.

2.2. Đối với hộ kinh doanh.

Đối với cơ sở phát hành xuất bản phẩm là hộ kinh doanh thì cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Chủ hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm phải thường trú tại Việt Nam.

- Hộ kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Hộ kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm phải có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

dieu kien kinh doanh dich vu phat hanh xuat ban pham 2

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm và hồ sơ, thủ tục thực hiện

3. Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm.

Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm được quy định tại Điều 37 Luật xuất bản 2012, Điều 17 Thông tư 01/2021/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

3.1. Chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ thành lập gồm có những loại giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu số 45 Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTTTT).

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ TẠI ĐÂY

- Bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu/bản sao có chứng thực những loại giấy tờ sau:

+ Giấy tờ sở hữu trụ sở/hợp đồng cho thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh.

+ Sổ hộ khẩu/giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp của người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm.

+ Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ của người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm được cấp theo quy định.

3.2. Nộp hồ sơ.

Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm:

- Đối với cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên: tiến hành đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đối với cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: tiến hành đăng ký hoạt động với phát hành xuất bản phẩm UBND cấp tỉnh.

- Hồ sơ được nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở.

- Hình thức nộp: nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính.

Nếu nộp hồ sơ qua mạng Internet: cơ sở phát hành xuất bản phẩm đăng ký phải có chứng thư số và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3.3. Giải quyết hồ sơ.

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản. Nếu không xác nhận thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

* Lưu ý: Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm không còn giá trị trong trường hợp cơ sở phát hành được sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc phá sản.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm đã được quy định rõ ràng, cụ thể. Ngoài việc đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên, cơ sở phát hành xuất bản phẩm cần phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền tùy thuộc vào từng trường hợp.

Liên quan đến những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mời bạn đọc tham khảo bài viết điều kiện mở tiệm massage của Codon.vn

Bài liên quan