Có được thay đổi nội dung di chúc đã lập không?

Có được thay đổi nội dung di chúc đã lập không?

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp sau khi lập di chúc, người lập di chúc lại có mong muốn thay đổi nội dung của bản di chúc đó. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có được thay đổi nội dung di chúc đã lập không?

co duoc thay doi noi dung di chuc da lap khong

Di chúc có thay đổi được không? Tìm hiểu quy định về quyền thay đổi di chúc theo Bộ luật Dân sự 2015

Mục Lục bài viết:
1. Nội dung của di chúc.
2. Có được thay đổi nội dung di chúc đã lập không?
3. Hậu quả pháp lý của việc thay đổi nội dung di chúc đã được lập.

1. Nội dung của di chúc.

Di chúc có thể được lập bằng văn bản hoặc lập di chúc miệng, tuy nhiên khi lập di chúc thì người lập di chúc cần phải đảm bảo được những nội dung cơ bản như sau:

(1) Ngày, tháng, năm, địa điểm lập di chúc.

(2) Thông tin của người lập di chúc (họ, tên, nơi cư trú).

(3) Thông tin của bên được hưởng di sản (họ, tên người, cơ quan, tổ chức).

(4) Thông tin của di sản để lại (di sản để lại bao gồm những gì, nơi có di sản ở đâu? địa chỉ nào?).

(5) Những nội dung khác: ý nguyện của người lập di chúc (nếu có),

Việc đảm bảo đầy đủ những nội dung trong bản di chúc là một trong những điều kiện để bản di chúc đó trở thành hợp pháp và có hiệu lực pháp luật.

Để hiểu hơn về di chúc hợp pháp, mời bạn đọc xem tại bài viết: "Điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp luật"

co duoc thay doi noi dung di chuc da lap khong 2

Nội dung di chúc gồm những gì? Có thể thay đổi nội dung di chúc không?

2. Có được thay đổi nội dung di chúc đã lập không?

- Khoản 1 Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 có quy định: Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, Bộ luật dân sự 2015 lại không quy định rõ về việc thay đổi di chúc chỉ được thực hiện khi di chúc đó đã được công chứng hay chưa?

- Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 56 Luật công chứng 2014 quy định:

Di chúc đã được công chứng mà sau đó người lập di chúc có mong muốn thay đổi nội dung thì người lập di chúc có quyền yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào thực hiện công chứng.

=> Như vậy, người lập di chúc có quyền thay đổi nội dung di chúc đã lập bất cứ lúc nào.

Cần lưu ý với trường hợp thay đổi nội dung di chúc đã được công chứng thì việc thay đổi nội dung đó cũng phải được công chứng. Về thủ tục công chứng sửa đổi di chúc, mời bạn đọc xem tại bài viết: "Di chúc đã công chứng có sửa đổi được không"

3. Hậu quả pháp lý của việc thay đổi nội dung di chúc đã lập.

- Khi thay đổi nội dung di chúc đã lập bằng di chúc có nội dung mới thì di chúc trước sẽ bị hủy bỏ.

+ Bản di chúc mới có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

Căn cứ Điều 611 Bộ luật dân sự 2015, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết (được thể hiện trong giấy chứng tử); trường hợp bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thời điểm mở thừa kế được xác định dựa trên nội dung quyết định của Tòa án.

+ Kể từ thời điểm người để lại di chúc chết thì di chúc phát sinh hiệu lực và những người thừa kế có quyền, nghĩa vụ với phần di sản đó.

co duoc thay doi noi dung di chuc da lap khong 3

Nội dung di chúc đã lập có thay đổi được không? Tìm hiểu tính pháp lý của di chúc sau khi sửa?

- Nếu thay đổi nội dung di chúc đã được lập mà việc thay đổi nội dung không đảm bảo những điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc thuộc một trong những trường hợp sau thì di chúc sẽ vô hiệu một phần/toàn bộ:

+ Người thừa kế theo di chúc chết trước thời điểm người lập di chúc chết.

+ Người thừa kế theo di chúc chết cùng thời điểm với người lập di chúc.,

+ Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

+ Di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

+ Di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần => Phần di chúc về phần di sản đó có hiệu lực.

- Nếu di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết về việc thay đổi nội dung di chúc đó.

Lưu ý: Tổ chức hành nghề công chứng ở đây được hiểu là các phòng công chứng, văn phòng công chứng được tổ chức và được nhà nước cấp phép hoạt động theo quy định của Luật công chứng. Chi tiết về khái niệm, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức công chứng, bạn đọc có thể xem thêm thông tin trên wikipedia.org qua nội dung bài viết này.

Như vậy, Blog Codon.vn đã cùng bạn tìm đáp án cho câu hỏi có được thay đổi nội dung di chúc đã lập không? Theo quy định của pháp luật, người lập di chúc có quyền thay đổi nội dung di chúc đã lập. Bởi bản chất di chúc là hành vi pháp lý đơn phương, là ý chí tự nguyện của một cá nhân nên việc thay đổi hoàn toàn có thể xảy ra, và được pháp luật tôn trọng. Khi thay đổi nội dung, người lập di chúc cần lưu ý đến thủ tục tiến hành, vẫn phải đảm bảo nội dung và hình thức, đảm bảo sự tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc thì nội dung thay đổi mới có hiệu lực.

Bài liên quan