Cách tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2022 theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Cách tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cũng như là niềm vinh dự của công dân Việt Nam. Tuy nhiên không phải độ tuổi nào cũng phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Pháp luật đã quy định rõ về độ tuổi, cách tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự như sau.

cach tinh tuoi di nghia vu quan su

Cách tính tuổi nhập ngũ năm 2022

Mục Lục bài viết:
1. Cách tính độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự.
1.1. Độ tuổi gọi nhập ngũ.
1.2. Độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự.
2. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.
3. Câu hỏi liên quan.
3.1. Công dân nam đủ 17 tuổi thuộc diện đăng ký NVQS nhưng không thực hiện thì có bị phạt tiền không?
3.2. Bao nhiêu tuổi thì được công nhận là binh sĩ tại ngũ?
3.3. Sinh năm 2003 khi nào đi nghĩa vụ quân sự.

1. Cách tính độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự.

1.1. Độ tuổi gọi nhập ngũ.

Tại Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi nhập ngũ như sau:

" Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Vậy nên:

- Công dân được gọi nhập ngũ trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

- Đối với công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 27 tuổi.

Theo đó, từ đủ 18 tuổi được tính là ngày sinh nhật lần thứ 18 của người đó.

Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn Nam sinh ngày 01/7/2000, đến ngày 01/7/2018 bạn Nam đủ 18 tuổi.

=> Từ đủ 18 tuổi của bạn Nam được xác định từ ngày 01/7/2018 và nằm trong độ tuổi được gọi nhập ngũ.

Thời điểm bạn Nam hết 25 tuổi là ngày 01/7/2025 và thời điểm hết 27 tuổi là ngày 01/7/2027.

- Ngày gọi nhập ngũ đối với bạn Nam là: 01/7/2018 - 01/7/2025 (nếu không thuộc trường hợp tạm hoãn).

- Đến ngày 01/7/2028 bạn Nam vì đã hết độ tuổi gọi nhập ngũ và sẽ không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự nữa nếu thuộc trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.

cach tinh tuoi di nghia vu quan su 2

Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự? Hướng dẫn cách tính tuổi gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Lưu ý: Như đã đề cập ở trên, quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ là khác nhau cho các đối tượng công dân thông thường và các đối tượng xin tạm hoãn nhập ngũ để đi học. Chi tiết các trường hợp được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đã được Codon.vn chia sẻ, mời bạn đọc tìm hiểu để biết mình thuộc đối tượng nào và dễ dàng xác định độ tuổi nhập ngũ thích hợp.

1.2. Độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Căn cứ Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự:

- Đối với công dân nam, độ tuổi được đăng ký nghĩa vụ quân sự là đủ 17 tuổi trở lên.

- Đối với công dân nữ trong độ tuổi được đăng ký nghĩa vụ quân sự là đủ 18 tuổi trở lên.

Đủ 17 tuổi trở lên được tính là ngày sinh nhật lần thứ 17 của công dân đó.

Ví dụ: Anh Trần Minh Đức sinh ngày 23/2/1998 thì đến ngày 23/2/2015 anh Đức đủ 17 tuổi => đủ tuổi được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Chị Lương Thu Trang sinh ngày 08/9/1999 thì đến ngày 08/9/2016 chị Trang đủ 18 tuổi => đủ tuổi được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Với những phân tích ở trên, ta có thể tìm ra công thức, cách tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự như sau : Giả sử ngày tháng năm sinh là dd/mm/yyyy:

- Thời gian công dân đủ X tuổi là ngày: dd/mm/yyyy + X

- Thời gian công dân hết X tuổi là hết ngày: dd/mm/yyyy + X +1.

- Thời gian công dân từ đủ X tuổi được tính từ ngày: dd/mm/yyyy + X

Bên cạnh quy định về độ tuổi, công dân đủ điều kiện nhập ngũ còn phải đảm bảo được các điều kiện về văn hóa, sức khỏe. Để nắm được điều kiện cần về sức khỏe đăng ký nhập ngũ, bạn đọc có thể xem thêm trong bài tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự của Codon.vn.

2. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Bước 1: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ký Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện.

Hồ sơ gồm:

- Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Bản chụp CMND/CCCD/Giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 13/2016/NĐ-CP).

Bước 2:

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân (trước 10 ngày tính đến ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự).

- Công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Bước 3:

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đối chiếu bản gốc CMND/CCCD/Giấy khai sinh.

- Hướng dẫn công dân kê khai Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân.

- Thời hạn: 01 ngày làm việc.

Bước 4:

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

- Thời hạn: 10 ngày.

cach tinh tuoi di nghia vu quan su 3

Thủ tục đăng ký đi nghĩa vụ quân sự lần đầu theo Quyết định số 1924/QĐ-BQP

Chú ý: Các quy định về thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự được thực hiện theo Quyết định số 1924/QĐ-BQP của Bộ quốc phòng (cơ quan nhà nước trực thuộc chính phủ). Để hiểu rõ hơn về định nghĩa, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Bộ quốc phòng, bạn đọc có thể xem thêm trong nội dung bài viết này trên wikipedia.org.

3. Câu hỏi liên quan.

3.1. Công dân nam đủ 17 tuổi thuộc diện đăng ký NVQS nhưng không thực hiện thì có bị phạt tiền không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2013/NĐ-CP, quy định mức phạt đối với trường hợp không thực hiện đăng ký NVQS thì bị phạt cảnh cáo, không bị phạt tiền và buộc phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3.2. Bao nhiêu tuổi thì được công nhận là binh sĩ tại ngũ?

Luật nghĩa vụ quân sự, theo Điều 32 quy định, độ tuổi được công nhận là binh sĩ tại ngũ là đến 17 tuổi. Ngoài ra, công dân còn phải đáp ứng thêm các điều kiện như: có mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội, đang học tại các trường quân đội,...

Ví dụ: Anh Trần Văn Dũng sinh ngày 10/3/2004, đến ngày 10/3/2021 anh Dũng 17 tuổi và anh Dũng sẽ được công nhận là binh sĩ nếu anh đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định.

3.3. Sinh năm 2003 khi nào đi nghĩa vụ quân sự

Giả sử ngày tháng năm sinh là của công dân là dd/mm/2023. Áp dụng cách tính tuổi nhập ngũ 2022 ở trên, ta có thể dễ dàng xác định.

- Thời gian công dân sinh năm 2003 đủ tuổi nhập ngũ là ngày: dd/mm/2021

- Thời gian công dân hết tuổi gọi nhập ngũ là: dd/mm/2029

Trên đây là toàn bộ nội dung về cách tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự mà Blog Codon.vn muốn chia sẻ đến bạn đọc. Có thể thấy, độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự được quy định rất rõ, ở độ tuổi mà công dân đã phát triển toàn diện cả về tâm sinh lý. Tính đến ngày đủ tuổi, đủ các tiêu chí mà pháp luật quy định, công dân được gọi nhập ngũ. 

Bài liên quan