Các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật theo Quy định 05-QĐi/TW

Các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 không bị kỷ luật

Đảng viên sinh con thứ 3, hoặc dùng cách lách luật sinh con thứ 3 có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ khỏi đảng theo Quy định 102 về sinh con thứ 3. Tuy nhiên, các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 theo quy định tại Điều 2 quy định 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 sẽ không bị kỷ luật.

Truong hop dang vien sinh con thu 3, 4, 5 khong bi ky luat

Kỷ luật đảng viên sinh con thứ 4? Tìm hiểu quy định pháp luật về 9 trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 không bị kỷ luật

Mục Lục bài viết:
1. Những trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 không bị kỷ luật.
2. Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật thế nào?
3. Quy trình xử lý đảng viên sinh con thứ 3 thế nào?
4. Câu hỏi liên quan.
4.1. Chi bộ có đảng viên sinh con thứ 3 xếp loại gì?
4.2. Mức phạt đối với Đảng viên dùng cách lách luật sinh con thứ 3

1. Những trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 không bị kỷ luật

Căn cứ Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 thì những trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 sau đây sẽ không bị kỷ luật:

(1) Một bên hoặc cả 2 vợ chồng thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân.

(2) Sinh 03 con trở lên trong lần sinh con đầu tiên.

(3) Đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

(4) Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

(5) Sinh con thứ ba, nếu đã có 02 con đẻ nhưng:

- Một hoặc cả hai con bị dị tật; hoặc

- Một hoặc cả hai con mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

(6) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

- Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ) => Không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

(7) Phụ nữ chưa kết hôn sinh 02 con trở lên trong cùng một lần sinh.

(8) Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989.

(9) Sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ => Phải có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên.

Dang vien sinh con thu 3 bi ky luat theo hinh thuc nao

Quy định Đảng viên sinh con thứ ba không bị kỷ luật

Hiện tại, tất cả các hoạt động trong Đảng đều được chỉ đạo, quản lý bởi các thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, được bầu bởi Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam 5 năm 1 lần. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ, phương thức làm việc, thành viên trong BCHTW Đảng, bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết trên wikipedia.org qua bài viết này .

2. Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật thế nào?

Căn cứ Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017, Đảng viên sinh con thứ 3 mà không thuộc các trường hợp tại mục 1 nêu trên thì có thể bị áp dụng một trong ba hình thức kỷ luật sau:

- Đảng viên sinh con thứ 3: Khiển trách.

- Đảng viên sinh con thứ 4: Cảnh cáo hoặc cách chức đối với đảng viên có chức vụ.

- Đảng viên con thứ năm trở lên: Khai trừ khỏi đảng.

3. Quy trình xử lý đảng viên sinh con thứ 3 thế nào?

Theo Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 thì trình tự xem xét, quyết định kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 diễn ra như sau:

- Đảng viên vi phạm kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật.

+ Đảng viên tự chuẩn bị bản kiểm điểm theo hướng dẫn của cấp ủy.

+ Hội nghị chi bộ thảo luận, góp ý và kết luận, biểu quyết về vấn đề kỷ luật.

- Trước khi quyết định kỷ luật đảng viên, đại diện tổ chức đảng nghe đảng viên bày ý kiến.

- Báo cáo lên cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp về việc kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3.

- Thông báo và gửi quyết định của cấp trên về việc kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên sinh con thứ 3 đến cho đảng viên và nơi có tổ chức đảng để chấp hành.

Nhung truong hop Dang vien sinh con thu 3 khong bi ky luat

Chi tiết quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba

Bên cạnh các trường hợp xử lý khi sinh con thứ ba, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định chi tiết về số ngày nghỉ chi tiết cho lao động nam khi vợ sinh con. Để nắm rõ hơn điều kiện, hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho chồng, bài viết vợ sinh con, chồng được nghỉ việc bao nhiêu ngày sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời chính xác cho mình.

4. Câu hỏi liên quan đến việc sin con thứ ba của Đảng viên

4.1. Chi bộ có đảng viên sinh con thứ 3 xếp loại gì?

Theo Tiểu mục 1, phần B của Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 thì việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng dựa trên các tiêu chí:

+ Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị;

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (được lượng hóa cụ thể);

+ Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Theo đó không có quy định cụ thể về trường hợp chi bộ có đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xếp loại gì? Việc xem xét xếp loại chi bộ sẽ được đánh giá toàn diện trên các tiêu chí.

=> Tuy nhiên nếu chi bộ có đảng viên sinh con thứ 3 thì cũng bị ảnh hưởng tới việc xếp loại chi bộ đó.

Theo quy định, các thành viên hoạt động trong tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam cần đóng Đảng phí hàng năm. Vậy mức đóng đảng phí của đảng viên theo quy định mới là bao nhiêu? Trường hợp nào được miễn, giảm tiền đảng phí? Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời chi tiết cho mình.

4.2. Mức phạt đối với Đảng viên dùng cách lách luật sinh con thứ 3

- Ngoài những trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 không bị kỷ luật được nêu tại mục 1, nhiều trường hợp đảng viên lách luật sinh con thứ 3 bằng cách: Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để sinh con thứ 3, 4, 5.

=> Trường hợp này bị xử lý kỷ luật theo Điều 27 của Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 như sau:

- Kỷ luật khiển trách: nếu gây hậu quả ít nghiêm trọng.

- Cảnh cáo hoặc cách chức Đảng viên có chức vụ: nếu tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng.

- Khai trừ khỏi đảng: nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Như vậy, Blog Codon.vn đã cùng bạn tổng hợp các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 không bị kỷ. Đảng viên, tổ chức đảng có thể theo dõi quy định sinh con thứ 3 mới nhất nêu trên để áp dụng trong hoạt động quản lý, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Bài liên quan