Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên năm 2022

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên

Quyết định kỷ luật Đảng viên hay quyết định thi hành kỷ luật là quyết định cuối cùng buộc Đảng viên vi phạm phải chấp hành hình thức kỷ luật đối với mình. Mặc dù được áp dụng phổ biến, nhưng mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên lại không được cơ quan trung ương Đảng ban hành mẫu chung, vì vậy, Biểu mẫu trên trang Codon.vn chia sẻ một số mẫu quyết định như sau.

mau quyet dinh ky luat dang vien

Mẫu quyết định kỷ luật khiển trách Đảng viên của chi bộ mới nhất

Mục Lục bài viết:
1. Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên của chi bộ.
2. Mẫu Quyết định của Đảng ủy cơ sở.
3. Hướng dẫn mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên.
4. Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

1. Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên của chi bộ.

- Chi bộ quyết định kỷ luật đảng viên phải đảm bảo đúng Việc ban hành quyết định kỷ luật phải dựa trên quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên năm 2022 và kết quả là quyết định kỷ luật đảng viên như sau:

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ TẠI ĐÂY

2. Mẫu Quyết định của Đảng ủy cơ sở.

- Đảng ủy là "cấp trên" trực tiếp của chi bộ, có quyền ra quyết định kỷ luật Đảng viên theo mẫu sau:

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN TẠI ĐÂY

Lưu ý: Các mẫu trên đây là mẫu chung, độc giả có thể sử dụng để ban hành quyết định kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3 của chi bộ hoặc Quyết định kỷ luật khiển trách.

3. Hướng dẫn mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên.

- Nhìn chung, mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên phải đảm bảo các nội dung chính về đối tượng thi hành kỷ luật, căn cứ ban hành quyết định kỷ luật, nhận định của tổ chức đảng đối với hành vi vi phạm, quyết định hình thức kỷ luật và xác định chủ thể chịu trách nhiệm thi hành.

- Về hình thức, quyết định phải có bố cục rõ ràng, không tẩy xóa, phải có chữ ký của cá nhân có thẩm quyền.

Đảng viên bị kỷ luật trong một số trường hợp sẽ bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ, xem chi tiết tại 05 trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ để có thêm thông tin.

mau quyet dinh ky luat dang vien 2

Quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm do ai ban hành? Cập nhật mẫu quyết định kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 theo Quy định 69/QĐ-TW

4. Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Chủ thể có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm được quy định tại Điều 36 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, cụ thể như sau:

- Chi bộ.

+ Quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ.

- Đảng ủy.

+ Quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp ủy viên cấp dưới.

+ Nếu được ủy quyền kết nạp đảng viên thì được quyết định khai trừ đảng viên, nhưng không được là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý.

- Cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận; Ban Thường vụ cấp ủy.

+ Quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên; khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý.

- Ban Chấp hành Trung ương:

+ Quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Ủy viên ban chấp hành trung ương, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Ngoài ra còn có các chủ thể có thẩm quyền khác như Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện; cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên.

Để đảm bảo việc ban hành quyết định nhanh chóng, việc sử dụng các mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên cũng là một sự lựa chọn ưu tiên, bởi vì cơ bản đều đáp ứng đủ yêu cầu về hình thức và các nội dung chính yếu.

Bài liên quan