Các loại công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 1/1/2021

Các loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng khẩn cấp, công trình xây dựng tạm là một trong những công trình được miễn giấy phép xây dựng. Sau đây là các loại công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi 2020 mà Blog Codon.vn tổng hợp được, mời bạn tham khảo.

Cac loai cong trinh duoc mien giay phep xay dung

Chi tiết các loại công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật xây dựng sửa đổi 2020

Mục Lục bài viết:
1. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
2. Thủ tục xin miễn giấy phép xây dựng.
3. Quy định quản lý công trình được miễn giấy phép xây dựng.

1. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020, tại khoản 30 Điều 1 quy định 09 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 2021, cụ thể gồm có:

(1) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp.

(2) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được những cá nhân, cơ quan có thẩm quyền sau quyết định đầu tư xây dựng:

- Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

- Bộ, cơ quan ngang bộ;

- Cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

(3) Công trình xây dựng tạm.

(4) Công trình sửa chữa, cải tạo.

- Sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nội dung sửa chữa, cải tạo phải đảm bảo các yêu cầu:

+ Không làm thay đổi công năng sử dụng, an toàn kết cấu chịu lực của công trình;

+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

(5)

- Công trình quảng cáo mà pháp luật về quảng cáo quy định không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động gồm:

+ Công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận về hướng tuyến.

+ Công trình cột ăng ten không cồng kềnh được xây dựng tại khu vực đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(6)

- Công trình xây dựng nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

- Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(7) Công trình xây dựng đảm bảo 02 điều kiện:

- Đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng: Theo thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng => Về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, và

- Đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng.

(8) Nhà ở riêng lẻ

- Quy mô dưới 07 tầng, và

- Thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(9)

- Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đảm bảo điều kiện:

+ Quy mô dưới 07 tầng, và

+ Thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

=> Không áp dụng với nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

- Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo: Thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

=> Không áp dụng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Cong trinh mien giay phep xay dung

Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình nào được miễn?

Cũng theo quy định của điều Luật xây dựng 2020 thì có ba trường hợp nhà riêng lẻ được miễn GPXD. Vậy cụ thể các trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng theo Luật mới là gì? Xây nhà tạm, nhà cấp 4 có phải xin giấy phép không? Để trả lời câu hỏi này, bạn cần tìm hiểu bài viết sau đây của Codon.vn.

2. Thủ tục xin miễn giấy phép xây dựng

Cũng theo khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng có trách nhiệm:

=> Thông báo trước khi khởi công xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng.

- Nơi gửi thông báo: UBND tỉnh, UBND huyện nơi xây dựng công trình.

- Nội dung thông báo: Thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng.

Các công trình được miễn giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư cần thông báo trước khi khởi công là:

- Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được cá nhân, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng (2).

- Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên,.. (6).

- Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (7).

- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị (8).

- Công trình xây dựng cấp IV ở nông thôn, ở miền núi, hải đảo, trừ nhà ở riêng lẻ (9).

Thu tuc xin mien giay phep xay dung

Các công trình miễn giấy phép xây dựng theo Luật mới? Hồ sơ, thủ tục cần thực hiện

Nếu không thuộc các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng ở trên, bạn cần làm hồ sơ xin cấp phép xây dựng để gửi đến các cơ quan chức năng. Không chỉ vậy, để hồ sơ được duyệt, bạn cần nắm được điều kiện cấp giấy phép xây dựng để chuẩn bị đúng, đủ hồ sơ.

3. Quy định quản lý công trình được miễn giấy phép xây dựng

Điều 56 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về vấn đề quản lý công trình được miễn giấy phép xây dựng, cụ thể là quản lý trật tự xây dựng như sau:

- Thời điểm thực hiện quản lý: Từ lúc tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình => Đến khi đưa vào bàn giao, sử dụng công trình.

- Nội dung quản lý gồm:

+ Kiểm tra sự đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng, sự tuân thủ của việc xây dựng với: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt và quy định của pháp luật có liên quan;

+ Trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định => Kiểm tra sự phù hợp của việc xây dựng với: Nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế đã được thẩm định.

- UBND cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng các công trình xây dựng được miễn giấy phép.

+ Ban hành các quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng.

Như vậy, Blog Codon.vn đã cùng bạn tìm hiểu các loại công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 1/1/2021. Chủ đầu tư có thể theo dõi, kiểm tra các công trình mình xây dựng có được miễn giấy phép hay không để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi được cấp phép xây dựng, dự án xây mới, sửa chữa, cải tạo của bạn có thể được triển khai trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hoàn thành, dự án có thể được hoàn công, nghiệm thu theo đúng thủ tục, trình tự. Chi tiết khái niệm, trình tựu, hồ sơ và thủ tục hoàn công đã được tổng hợp trong bài viết này trên wikipedia.org, mời bạn tham khảo, tìm hiểu.

Bài liên quan