Biểu phí công chứng đang áp dụng năm 2022

Biểu phí công chứng đang áp dụng năm 2022

Phí công chứng là nguồn thu chủ yếu của tổ chức hành nghề công chứng. Để đảm bảo áp dụng thống nhất, pháp luật đã có quy định cụ thể về biểu phí công chứng đang áp dụng năm 2022 như sau.

bieu phi cong chung dang ap dung nam 2022

Lệ phí công chứng sao y bản chính là gì? Quy định mức thu lệ phí chứng thực 2022

Mục Lục bài viết:
1. Phí công chứng là gì? Ai có quyền thu phí công chứng?
2. Biểu phí công chứng mới nhất năm 2022.
2.1. Nguyên tắc xác định mức phí công chứng.
2.2. Biểu phí công chứng hợp đồng, giao dịch.
2.3. Phí công chứng khác.

1. Phí công chứng là gì? Ai có quyền thu phí công chứng?

- Luật Công chứng 2014 không đưa ra định nghĩa về phí công chứng mà chỉ liệt kê các các loại phí, cụ thể gồm có:

+ Phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch.

+ Phí lưu giữ di chúc.

+ Phí cấp bản sao văn bản công chứng.

- Tại Điều 31, Luật Công chứng, thu phí công chứng là quyền của Phòng/Văn phòng công chứng.

- Người nộp phí công chứng là cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch, bản dịch, yêu cầu lưu giữ di chúc và yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng.

- Phí công chứng được niêm yết tại trụ sở của Phòng/Văn phòng công chứng. Việc không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ có thể sẽ khiến tổ chức hành nghề công chứng bị xử phạt từ 03 triệu - 07 triệu theo quy định tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

bieu phi cong chung dang ap dung nam 2022 2

Quy định pháp luật về lệ phí, biểu phí công chứng theo Luật công chứng 2014

Theo quy định của Luật công chứng, văn phòng công chứng là loại hình công ty hợp danh, hoạt động dựa trên nguyên tắc tự chủ tài chính thông qua nguồn thu từ phí, lệ phí, giá công chứng. Để được Bộ tư pháp cấp phép hoạt động, văn phòng công chứng cần đảm bảo các yếu tố về tên gọi, trụ sở, vốn điều lệ, người đứng đầu văn phòng công chứng,... Để hiểu thêm về văn phòng công chứng, mời độc giả tham khảo bài viết Điều kiện thủ tục thành lập văn phòng công chứng của Codon.vn.

2. Biểu phí công chứng mới nhất năm 2022.

Dựa trên quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC và Thông tư 111/2017/TT-BTC, lệ phí công chứng mới nhất đang áp dụng như sau:

2.1. Nguyên tắc xác định mức phí công chứng.

- Mức phí công chứng được áp dụng thống nhất đối với tất cả các tổ chức hành nghề công chứng.

- Mức thu phí ở VPCC đã được tính cả mức thuế giá trị gia tăng.

2.2. Biểu phí công chứng hợp đồng, giao dịch.

* Phí công chứng xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:

- Nhóm 1: Phí công chứng các hợp đồng sau:

+ Mua bán, tặng cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

+ Mua bán, tặng cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Mua bán, tặng cho, góp vốn tài sản khác.

+ Vay tiền.

+ Thế chấp, cầm cố tài sản.

+ Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh. (Thông tin chi tiết về hợp đồng, cấu trúc và các loại hợp đồng phổ biến đã được chia sẻ trên wikipedia.org, bạn đọc có thể bấm vào bài viết này để xem, tìm hiểu thêm thông tin).

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản.

- Căn cứ xác định: Dựa trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

bieu phi cong chung dang ap dung nam 2022 3

Nhóm 2: Phí công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê, thuê lại tài sản.

bieu phi cong chung dang ap dung nam 2022 4

Nhóm 3: Phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

bieu phi cong chung dang ap dung nam 2022 5

* Phí công chứng không xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

bieu phi cong chung dang ap dung nam 2022 6

2.3. Phí công chứng khác.

- Phí nhận lưu giữ di chúc: 100.000 đồng/trường hợp.

- Phí cung cấp bản sao văn bản công chứng: 5.000 đồng/trang, từ trang thứ 03 trở lên thì áp dụng 3.000 đồng/trang. Mức phí tối đa: 100.000 đồng/bản.

- Phí công chứng bản dịch: 10.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất.

Nếu nhiều hơn 02 bản dịch, thì từ bản dịch thứ 02 trở lên tính 5.000 đồng/trang đối với trang nhất, trang 2; từ trang 3 tính 3.000 đồng/trang.Mức tối đa cho một bản là 200.000 đồng.

Toàn bộ thông tin về biểu phí công chứng đang áp dụng năm 2022 áp dụng cho các loại giấy tờ, hồ sơ, nhà đất,..., đã được Blog Codon.vn tổng hợp. Cá nhân, tổ chức yêu cầu công chứng cần nắm được thông tin này để hạn chế tình trạng đòi hỏi, nhận tiền cao hơn so với mức được quy định tại các văn phòng công chứng.

Liên quan đến hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng, nhiều người cũng thắc mắc không biết Luật sư có được mở Văn phòng công chứng không? Điều kiện, thủ tục thành lập thế nào? Nếu cũng quan tâm đến vấn đề này, độc giả có thể theo dõi link bài viết này của Codon.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Bài liên quan