Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán

Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Đây là cơ sở, những yêu cầu cơ bản đối với đội ngũ kế toán. Vậy ý nghĩa của chuẩn mực kế toán được thể hiện như thế nào?

y nghia cua chuan muc ke toan

Chuẩn mực VAS là gì? Chuẩn mực kế toán có ý nghĩa gì?

Mục Lục bài viết:
1. Đặc điểm của chuẩn mực kế toán.
2. Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán.

1. Đặc điểm của chuẩn mực kế toán.

- Chuẩn mực kế toán (Vietnam Accounting Standards - VAS) được hiểu là những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính (Điều 7 Luật kế toán 2015)

- Đặc điểm của chuẩn mực kế toán:

+ Cơ sở ban hành: dựa trên cơ sở chuẩn mực kế toán quốc tế đã ban hành và có sự sửa đổi, bổ sung đề phù hợp với pháp luật và nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

+ Số lượng: 26 chuẩn mực kế toán , tương đương với số lượng chuẩn mực kế toán quốc tế. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành qua 05 đợt gồm 06 Quyết định về 06 Thông tư.

Cụ thể về hệ thống chuẩn mực kế toán, mời bạn đọc tham khảo bài viết: Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

+ Nội dung: bao gồm những quy định, hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực kế toán hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

2. Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán.

- Tăng tính thống nhất, minh bạch, độ chính xác, chân thực trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

- Phản ánh đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp

- Là cơ sở để so sánh tình hình tài chính giữa các doanh nghiệp với nhau.

- Tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Là tiêu chuẩn chung để các doanh nghiệp lập, trình bày báo cáo tài chính

- Là căn cứ để các nhà đầu tư có thể soát xét về tính trung thực của báo cáo tài chính => Thu hút nhà đầu tư trên thị trường

y nghia cua chuan muc ke toan 2

Tìm hiểu ý nghĩa và sự cần thiết của chuẩn mực kế toán với nền kinh tế

Qua chia sẻ của Blog Codon.vn thấy được ý nghĩa của chuẩn mực kế toán trong việc lập, trình báo cáo tài chính cũng như thu hút những nhà đầu tư trên thị trường. Liên quan đến chủ đề này, mời bạn đọc theo dõi tại bài viết: Chuẩn mực kế toán là gì?

Bài liên quan