Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mất bao lâu?

Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mất bao lâu?

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ, điều kiện để đưa ra quyết định về việc cấp hoặc không cấp chứng chỉ điều dưỡng cho người đề nghị trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mất bao lâu?

thoi gian cap chung chi hanh nghe dieu duong mat bao lau

Làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mất bao lâu? Tìm hiểu điều kiện, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Mục Lục bài viết:
1. Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mất bao lâu?
2. Câu hỏi liên quan.
2.1. Cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng hết bao nhiêu tiền?
2.2. Trường hợp nào bị thu hồi chứng chỉ hành nghề điều dưỡng?

1. Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mất bao lâu?

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết hồ sơ trong thời hạn sau:

- Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: thời gian giải quyết là 32 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, trong đó:

+ Trong thời hạn 02 ngày kề từ ngày nhận đủ hồ sơ => Người đề nghị sẽ nhận được Phiếu tiếp nhận hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền gửi đến.

+ Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ => Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng cho người đề nghị trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định.

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền: thời gian giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đầy đủ.

- Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ:

+ Kể từ ngày có biên bản thẩm định, trong thời hạn 05 ngày làm việc => Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hoàn thiện hồ sơ.

+ Khi đó người đề nghị có trách nhiệm phải bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Nếu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ mà người đề nghị không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ => Người đề nghị cấp chứng chỉ phải thực hiện lại thủ tục từ đầu.

thoi gian cap chung chi hanh nghe dieu duong mat bao lau 2

Thời gian thực hành bao lâu thì được cấp giấy chứng chỉ hành nghề hệ điều dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành

2. Câu hỏi liên quan.

2.1. Cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng hết bao nhiêu tiền.

Trong quá trình thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, người có yêu cầu phải nộp các khoản sau:

- Căn cứ Thông tư 278/2016/TT-BTC, phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là: 360 nghìn đồng/lần.

- Đối với trường hợp thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng đối với trường hợp bị mất, hư hỏng và thu hồi theo quy định của pháp luật, phí thẩm định là: 150 nghìn đồng/lần.

2.2. Trường hợp nào bị thu hồi chứng chỉ hành nghề điều dưỡng?

Những trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được quy định tại Điều 29 Luật khám chữa bệnh 2009, đó là những trường hợp sau:

(1) Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được cấp không đúng thẩm quyền.

(2) Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có nội dung trái pháp luật.

(3) Người hành nghề thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục.

+ Được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

+ Không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp.

+ Không đủ sức khỏe để hành nghề.

+ Đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án/quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

+ Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh;

+ Bị mất/ hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, đối với những trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, các điều dưỡng viên sẽ thực hiện thủ tục để xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng theo quy định.

Qua chia sẻ của Blog Codon.vn, bạn đọc sẽ nắm được rõ hơn về vấn đề: "Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mất bao lâu?", người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cần lưu ý khi làm thủ tục để tránh trường hợp phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Điều này sẽ làm kéo dài thời gian cấp chứng chỉ hành nghề.

Bài liên quan