Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thời hạn bao lâu?

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng đối với những cá nhân đáp ứng đủ những điều kiện mà pháp luật quy định. Vậy, chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thời hạn bao lâu? Cùng Blog Codon.vn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

chung chi hanh nghe dieu duong co thoi han bao lau

Điều kiện, thủ tục, thời hạn sử dụng của chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mới nhất

Mục Lục bài viết:
1. Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thời hạn bao lâu?
2. Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là bao lâu?

1. Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thời hạn bao lâu?

Căn cứ Điều 25 Luật khám chữa bệnh 2009 quy định:

- Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được cấp cho người đáp ứng đủ những điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng theo quy định của pháp luật (điều kiện về thời gian thực hành; điều kiện về chứng chỉ, văn bằng được cấp; điều kiện về sức khỏe, đối với người nước ngoài thì còn cần điều kiện về ngôn ngữ, lý lịch tư pháp....).

- Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được cấp 01 lần và có giá trị trong phạm vi cả nước.

- Trong chứng chỉ hành nghề có những nội dung sau:

+ Thông tin cơ bản của người được cấp chứng chỉ: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, bằng cấp chuyên môn.

+ Hình thức hành nghề của người được cấp chứng chỉ.

+ Phạm vi hoạt động chuyên môn của người được cấp chứng chỉ.

=> Có thể thấy, hiện nay pháp luật không quy định về thời hạn của chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, tuy nhiên người có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thể bị thu hồi chứng chỉ khi thuộc một trong những trường hợp được quy định tại Điều 29 Luật khám chữa bệnh 2009. Cụ thể đó là những trường hợp sau:

(1) Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được cấp không đúng thẩm quyền

(2) Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có nội dung trái với quy định của pháp luật.

(3) Người hành nghề điều dưỡng không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục.

(4) Người hành nghề điều dưỡng không đủ sức khỏe để hành nghề.

(5) Người hành nghề điều dưỡng được xác định là có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

(6) Người hành nghề điều dưỡng thuộc một trường những trường hợp:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự/đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của Tòa án/quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

+ Đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án;

+ Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.

+ Người hành nghề điều dưỡng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

chung chi hanh nghe dieu duong co thoi han bao lau 2

Quy định về thời hạn của chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

2. Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là bao lâu?

Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề được quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư 41/2011/TT-BYT, cụ thể:

- Đối với điều dưỡng viên đã thực hiện việc khám, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012:

+ Được xác nhận là có đủ thời gian thực hành khi: có thời gian khám chữa bệnh ít nhất là 09 tháng liên tục tại các cơ sở khám chữa bệnh.

+ Trường hợp có thời gian khám chữa bệnh chưa đủ 09 tháng liên tục tại các cơ sở khám, chữa bệnh thì cần phải tiếp tục thực hành cho đến khi đủ 09 tháng liên tục theo quy định của pháp luật (khoảng thời gian khám chữa bệnh trước ngày 01/01/2012 được tính vào thời gian thực hành)

+ Trường hợp có thời gian khám chữa bệnh ít nhất là 09 tháng tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhưng sau đó lại không thực hiện việc khám chữa bệnh trong thời gian là 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thì cần phải thực hiện khám chữa bệnh trong thời gian 09 tháng liên tục tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Đối với điều dưỡng viên thực hiện khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2012 thì cần phải có thời gian thực hiện khám chữa bệnh từ 09 tháng liên tục trở lên thì mới được xác nhận là hoàn thành thời gian thực hành.

=> Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là: 09 tháng liên tục thực hành tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đây cũng là một trong những điều kiện bắt buộc cần phải đáp ứng trước khi làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Pháp luật hiện hành không quy định về việc: chứng chỉ hành nghề điều dưỡng có thời hạn bao lâu, điều này sẽ tạo điều kiện cho những người đã là điều dưỡng viên khi được cấp chứng chỉ thì sẽ có giá trị và không cần phải trải qua thủ tục gia hạn. Hiện nay, các cá nhân có thể làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng online để tiết kiệm thời gian chi phí đi lại mà vẫn đảm bảo được quy trình cấp chứng nhận mà pháp luật quy định.

Bài liên quan