Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Xuất phát từ nhu cầu tăng cao, hiện nay điều dưỡng viên thuộc một trong những ngành nghề mà được tuyển dụng rất nhiều. Tuy nhiên, để trở thành điều dưỡng viên thì cá nhân cần phải đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng theo quy định của pháp luật. Vấn đề này sẽ được Blog codon.vn giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

dieu kien cap chung chi hanh nghe dieu duong

Làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng cần điều kiện gì? Tìm hiểu thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên

Mục Lục bài viết:
1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.
1.1. Đối với người Việt Nam.
1.2. Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2. Câu hỏi liên quan.
2.1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.
2.2. Nội dung của chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được quy định tại Điều 18, 19, 24 Luật khám chữa bệnh 2009, cụ thể như sau:

1.1. Đối với người Việt Nam.

Người Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng khi:

(1) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với điều dưỡng viên (Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp)

(2) Có văn bản xác nhận quá trình thực hành theo quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Xác nhận có đủ thời gian thực hành khi: có thời gian khám - chữa bệnh ít nhất là 09 tháng liên tục tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

+ Trường hợp chưa đủ 09 tháng liên tục khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh thì

có 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên thì vẫn phải tiếp tục thực hành cho đến khi đủ 09 tháng.

+ Trường hợp có thời gian khám, chữa bệnh ít nhất 09 tháng tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhưng sau đó không thực hiện việc khám chữa bệnh trong thời hạn là 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng thì cần phải thực hành theo quy định của pháp luật.

(3) Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(4) Điều dưỡng viên không thuộc một trong những trường hợp sau:

- Đang trong thời gian bị cấm hành nghề.

- Đang trong thời gian bị cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của Tòa án.

- Đang trong thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

- Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám, chữa bệnh.

- Đang bị mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

dieu kien cap chung chi hanh nghe dieu duong 2

Điều kiện cấp chứng chỉ điều dưỡng năm 2022

1.2. Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần phải đáp ứng những điều kiện sau để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng:

(1) Đáp ứng đủ những điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam (đã nêu tại Mục 1.1).

(2) Về ngôn ngữ: người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám, chữa bệnh:

- Phải biết và thành thạo tiếng Việt (phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch trong trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo).

- Khi điều trị, kê đơn thuốc thì phải được ghi bằng tiếng Việt hoặc ghi bằng ngôn ngữ mà người hành nghề đã đăng ký sử dụng và phải phiên dịch sang tiếng Việt.

- Trường hợp người hành nghề đăng ký ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ/tiếng Việt để khám, chữa bệnh thì phải được cơ sở giáo dục kiểm tra đề công nhận người hành nghề thành thạo ngôn ngữ, trừ những trường hợp sau:

+ Người hành nghề đã có bằng tốt nghiệp (từ trình độ trung cấp trở lên) chuyên ngành y do cơ sở đào tạo của Việt Nam/nước ngoài cấp mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt/ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký trong quá trình khám chữa bệnh.

+ Người hành nghề có chứng chỉ đã hoàn thành các khóa đào tạo chuyên ngành y với thời gian đào tạo tối thiểu từ 12 tháng trở lên (ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt/ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng trong khám chữa bệnh)

+ Người hành nghề có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học chuyên ngành tiếng Việt/ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

(3) Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.

(4) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.

Sau khi đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên, cần phải chuẩn bị hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng theo quy định của pháp luật.

2. Câu hỏi liên quan.

2.1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

Các cá nhân sẽ đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là:

+ Bộ trưởng Bộ Y tế cấp chứng chỉ điều dưỡng đối với: (1) người làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; (2) người làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ khác theo quy định; (3) người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

+ Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ điều dưỡng đối với: người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý (trừ trường hợp có quy định khác).

(Theo Điều 26 Luật khám chữa bệnh 2009)

2.2. Nội dung của chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

Nội dung của chứng chỉ hành nghề gồm có:

(1) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, bằng cấp chuyên môn của người hành nghề.

(2) Hình thức hành nghề.

(3) Phạm vi hoạt động chuyên môn.

Trên đây chuyên mục Blog Codon.vn đã chia sẻ về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, đối với cá nhân khi đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên thì cần phải làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên.

Chi tiết về thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, mời bạn đọc theo dõi tại bài viết thời gian cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Bài liên quan