Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Trong một số trường hợp đặc biệt, người đã được cấp chứng chỉ hành nghề cần phải xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng. Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được thực hiện như thế nào? Cùng Blog Codon.vn tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.

xin cap lai chung chi hanh nghe dieu duong

Cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng bị mất ở đầu? Tìm hiểu hồ sơ, thủ tục xin cấp lại chứng chỉ điều dưỡng theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Mục Lục bài viết:
1. Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.
2. Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng cần những giấy tờ gì?
3. Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.
3.1. Nộp hồ sơ.
3.2. Giải quyết và trả kết quả.
4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hết bao nhiêu tiền?

1. Xin cấp lại chứng chỉ điều dưỡng.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, những trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng gồm có:

- Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng đã bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

- Chứng chỉ hành nghề bị mất/hư hỏng.

Bên cạnh đó, tại Điều 20 Luật khám chữa bệnh 2009 cũng quy định về điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề, đó là:

(1) Đáp ứng đủ những điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mà pháp luật quy định.

(2) Có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

xin cap lai chung chi hanh nghe dieu duong 2

Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng như thế nào? Tìm hiểu, tải ẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mới nhất

2. Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng cần những giấy tờ gì?

Cũng tương tự như hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng gồm có những giấy tờ được quy định tại Điều 8 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, cụ thể:

* TH1: Đối với chứng chỉ hành nghề bị mất/hư hỏng/bị thu hồi (do cấp không đúng thẩm quyền, nội dung trái pháp luật) thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị (Mẫu 08 - Phụ lục I- Nghị định 109/2016)

TẢI ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH MẪU 08 TẠI ĐÂY

- 02 ảnh màu 04 cm x 06 cm (yêu cầu: ảnh được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn)

* TH2: Đối với chứng chỉ hành nghề bị thu hồi theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng gồm có:

- Đơn đề nghị:

+ Đối với người Việt Nam xin cấp lại chứng chỉ, sử dụng mẫu 09 - Phụ lục I Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

TẢI ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH MẪU 09 TẠI ĐÂY

+ Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng sử dụng mẫu 10 - Phụ lục I - Nghị định 109/2016.

TẢI ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH MẪU 10 TẠI ĐÂY

- Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Các giấy tờ khác (áp dụng đối với người Việt Nam xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng:

+ Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn hợp lệ.

+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp theo quy định của pháp luật.

+ Sơ yếu lý lịch tự thuật.

+ Phiếu lý lịch tư pháp.

+ 02 ảnh màu 04 cm x 06 cm (chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn)

- Các giấy tờ khác (áp dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài):

+ Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn

+ Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp (bản sao hợp lệ)

+ Giấy tờ chứng minh về việc biết tiếng Việt thành thạo/đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám - chữa bệnh (bản sao hợp lệ).

+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe.

+ Lý lịch tư pháp (áp dụng đối với trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động).

+ 02 ảnh màu 04 cm x 06 cm (chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn).

3. Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được thực hiện theo các bước được quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 109/2016/NĐ-CP:

3.1. Nộp hồ sơ.

Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chuẩn bị 01 bộ hồ sơ phù hợp với trường hợp của mình như đã nêu ở Mục 2. Sau đó nộp hồ sơ tại:

- Bộ Y tế: áp dụng đối với: (1) người làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; (2) người làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc các bộ khác theo quy định; (3) người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

- Sở Y tế: áp dụng đối với người làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý của Sở Y tế.

3.2. Giải quyết và trả kết quả.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng cấp cho người đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định của pháp luật khi đã nhận được hồ sơ của người đề nghị trong thời hạn là: ngay sau khi người đề nghị nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền (nếu nộp trực tiếp); 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ tính theo dấu bưu điện đến (nộp qua đường bưu điện).

- Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ (thời hạn: 20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ):

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cơ quan có thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị (thời hạn: 10 ngày làm việc tính từ ngày có biên bản thẩm định)

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ (thời hạn: 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định)

4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hết bao nhiêu tiền?

- Căn cứ Thông tư 278/2016/TT-BTC, phí thẩm định hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng đối với trường hợp bị mất, hư hỏng và thu hồi theo quy định của pháp luật, phí thẩm định là: 150 nghìn đồng/lần.

Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng cũng cần phải đáp ứng những điều kiện mà pháp luật quy định. Nhìn chung, về cơ bản thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng được thực hiện tương tự như thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng để có thêm thông tin.

Bài liên quan