Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán là bao nhiêu?

Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán là bao nhiêu?

Đối với người được bố trí phụ trách kế toán tại các cơ sở, đơn vị, tổ chức thì sẽ nhận được thêm một khoản phụ cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Vậy phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán là bao nhiêu? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Blog Codon.vn để giái đáp về vấn đề này.

phu cap trach nhiem cong viec phu trach ke toan la bao nhieu

Phụ trách kế toán là gì? Quy định cách tính phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán viên, kế toán trưởng từ 1/7/2020

Mục Lục bài viết:
1. Phụ trách kế toán là gì?
2. Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán là bao nhiêu?

1. Phụ trách kế toán là gì?

Căn cứ Luật kế toán 2015 và Khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, phụ trách kế toán được quy định như sau:

- Đối với các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm:

+ Đơn vị kế toán chỉ có 01 người làm kế toán/01 người làm kế toán kiêm nhiệm.

+ Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn: không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

- Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ: được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

- Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng: 05 năm.

- Khi thay đổi kế toán trưởng:

+ Phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới.

+ Đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho các cơ quan nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch biết họ tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới.

phu cap trach nhiem cong viec phu trach ke toan la bao nhieu 2

Mức phụ cấp trách nhiệm chức vụ kế toán là bao nhiêu? Tìm hiểu quy định về người phụ trách kế toán theo pháp luật hiện hành

2. Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán là bao nhiêu?

Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán được quy định tại Điều 11 Thông tư 4/2018/TT-BNV, theo đó:

- Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng = 0,1 so với mức lương cơ sở, áp dụng đối với:

+ Những người được bổ nhiệm phụ trách kế toán tại đơn vị kế toán chỉ có 01 người làm kế toán/01 người làm kế toán kiêm nhiệm

+ Những đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.

- Mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền, áp dụng đối với người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị sau:

+ Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập.

+ Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Bên cạnh phụ cấp trách nhiệm, để tìm hiểu thêm về bảng lương công chức kế toán, mời bạn đọc theo dõi tại bài viết Bảng lương công chức kế toán để biết thêm những thông tin hữu ích.

Qua đây, độc giả sẽ có câu trả lời cho câu hỏi: "Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán là bao nhiêu?"để có thể nắm được rõ hơn về những quyền lợi của mình khi được bố trí phụ trách kế toán theo luật định. Trong trường hợp kế toán viên được thi nâng ngạch thì cần phải đáp ứng những điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên chính mà pháp luật quy định.

Bài liên quan