Phí đường bộ 2022 theo Phụ lục số 01, Thông tư số 70/2021/TT-BTC

Phí đường bộ 2022

Phí đường bộ là cách gọi ngắn gọn của phí bảo trì đường bộ hoặc phí sử dụng đường bộ. Đây là loại phí được áp dụng bắt buộc đối với một số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành theo quy định của pháp luật. Quy định về mức thu phí đường bộ 2022 theo quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC như sau.

phi duong bo 2022

Phí đường bộ là gì? Quy định về mức thu phí bảo trì đường bộ và thời gian, địa điểm nộp

Mục Lục bài viết:
1. Đối tượng áp dụng phí đường bộ.
2. Mức thu phí đường bộ 2022.
3. Thời gian và địa điểm nộp phí sử dụng đường bộ.
3.1. Thời gian nộp phí sử dụng đường bộ.
3.2. Địa điểm nộp phí sử dụng đường bộ.
4. Giảm phí đường bộ 2022.
5. Nộp phí sử dụng đường bộ online.

1. Đối tượng áp dụng phí đường bộ.

Theo quy định tại Thông tư 70/2021/TT-BTC, Điều 2, đối tượng áp dụng phí đường bộ được xác định như sau:

Chỉ có ô tô mới áp dụng phí đường bộ. (Xe ô tô ở đây là cách gọi chung để chỉ về xe ô tô, xe đầu kéo và tất cả các loại xe tương tự). Cụ thể như sau:

- Xe ô tô đã có giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe, giấy chứng nhận kiểm định. (Giấy tờ bắt buộc đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông).

- Không thuộc một trong 07 trường hợp không chịu phí đường bộ được quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư 70.

- Không thuộc một trong 05 loại xe đặc thù nghề nghiệp được miễn phí đường bộ quy định tại Điều 3, Thông tư 70.

Lưu ý:

- Người nộp phí là người sở hữu, sử dụng, quản lý đối tượng chịu phí nêu trên (bao gồm cả cá nhân, tổ chức- chủ phương tiện).

- Hiện tại, việc đăng kiểm, kiểm định ô tô thuộc thẩm quyền của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Để có thêm thông tin về định nghĩa, cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan này, bạn đọc có thể xem thêm thông tin trong bài viết này trên wikipedia.org.

2. Mức thu phí đường bộ 2022.

Mức thu phí đường bộ được quy định cụ thể tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư 70/2021/TT-BTC, trong đó có sự khác nhau giữa biểu mức thu giữa xe ô tô thông thường, xe ô tô của lực lượng quốc phòng và xe ô tô của lực lượng công an.

(1) Biểu mức thu phí đường bộ đối với xe ô tô thông thường.

phi duong bo 2022 2

phi su dung duong bo 2022

Lưu ý:

- Thời gian tính phí theo biểu mức thu tính từ khi đăng kiểm.

+ Nếu đóng 01 tháng từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 (tức là đóng 01 tháng từ năm thứ 2) thì mức đóng 01 tháng bằng 92 % mức đóng của 01 tháng thông thường tương ứng với loại xe.

Ví dụ: Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, đã nộp phí 12 tháng, sau đó, nộp phí 01 tháng ở tháng thứ 13 thì chỉ nộp 119.600 đồng.

+ Nếu đóng 01 tháng từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 (tức là đóng 01 tháng từ năm thứ 3) thì mức đóng 01 tháng bằng 85% mức đóng của 01 tháng thông thường tương ứng với loại xe

(2) Biểu mức thu phí đường bộ đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng.

phi duong bo 2022 3

(3) Biểu mức thu phí đường bộ đối với xe ô tô của lực lượng công an.

phi duong bo 2022 4

Điều khiển ô tô tham gia giao thông, chủ phương tiện cần nộp nhiều khoản phí khác nhau, bao gồm phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí trước bạ. Để hiểu thêm về phí trước bạ ô tô, bạn đọc có thể xem trong bài Thuế trước bạ ô tô là gì? Cách tính thuế trước bạ ô tô mới nhất.

3. Thời gian và địa điểm nộp phí sử dụng đường bộ.

3.1. Thời gian nộp phí sử dụng đường bộ.

Căn cứ vào phương thức tính, nộp phí đường bộ được quy định tại Điều 6, Thông tư 70/2021/TT-BTC, có thể xác định được thời gian nộp phí sử dụng đường bộ như sau:

- Nộp phí theo chu kỳ đăng kiểm:

+ Nếu chu kỳ đăng kiểm từ dưới 01 năm thì nộp phí đường bộ cho cả chu kỳ;

+ Nếu chu kỳ đăng kiểm trên 01 năm thì nộp phí đường bộ theo năm hoặc cho cả chu kỳ.

+ Ngày nộp phí là ngày đầu tiên trong chu kỳ đăng kiểm. Khi đến ngày đầu tiên trong chu kỳ đăng kiểm, thì chủ phương tiện phải mang xe đến đăng kiểm và nộp phí đường bộ.

+ Kết quả: Được cấp Tem nộp phí sử dụng được bộ tương ứng với chu kỳ hoặc thời gian nộp phí.

- Nộp phí theo năm dương lịch:

+ Áp dụng cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không áp dụng đối với cá nhân).

+ Thủ tục: Gửi thông báo đến đơn vị đăng kiểm (Hình thức: văn bản)

+ Thời gian nộp: Trước ngày 01/01 của năm tiếp theo.

Ví dụ: Công ty LC, gửi thông báo tới đơn vị đăng kiểm YY về việc nộp phí đường bộ cho 7 xe ô tô theo năm dương lịch 2023, thì trước ngày 01/01/2023, Công ty LC phải đến đơn vị đăng kiểm YY để nộp phí và để được cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ cho từng xe.

- Nộp phí theo tháng:

+ Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp.

+ Điều kiện áp dụng: Số phí sử dụng đường bộ phải nộp từ 30.000.000 đồng/tháng.

+ Thủ tục: Gửi thông báo đến đơn vị đăng kiểm (Hình thức: văn bản).

+ Thời gian nộp: Trước ngày 01 của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Công ty LK có 60 chiếc xe ô tô với mức nộp phí trên 30.000.000 đồng/tháng, do đó công ty có quyền nộp phí theo tháng. Để thực hiện nộp phí tháng 10/2022, công ty LK phải gửi thông báo nộp phí tới đơn vị đăng kiểm YY và phải nộp phí trước ngày 1/10/2022. Sau khi nộp phí, đơn vị đăng kiểm sẽ cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ có thời gian 01 tháng.

3.2. Địa điểm nộp phí sử dụng đường bộ.

Tổ chức thu phí theo quy định tại Điều 4 Thông tư 70/2021/TT-BTC là các đơn vị đăng kiểm (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an do Tổng cục đường bộ Việt Nam thu phí).

phi duong bo 2022 5

Quy định về địa điểm, cách nộp phí bảo trì đường bộ

4. Giảm phí đường bộ 2022.

Nhằm hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid 19, Bộ Tài chính đã đã ban hành thông tư 120/2021/TT-BTC về giảm mức thu một số phí, lệ phí trong đó có phí đường bộ.

Thời gian áp dụng: Từ 01/01/2022 - hết ngày 30/6/2022.

Đối tượng chịu phí và mức đóng sau khi được giảm:

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (bao gồm xe ô tô chở khách, xe buýt): Nộp 70% mức phí tại điểm 1,2,3,4,5 Biểu mức thu phí đường bộ đối với xe ô tô thông thường được nêu tại mục 2.

- Xe tải, xe chuyên dùng, đầu kéo: Nộp 90% mức phí tại điểm 2,3,4,5,6,7,8 Biểu mức thu phí đường bộ đối với xe ô tô thông thường nêu tại mục 2.

- Xe tập lái, xe sát hạch (trừ trường hợp không chịu phí): Nộp 70% mức phí tại Biểu mức thu phí đường bộ đối với xe ô tô thông thường.

Theo quy định Thông tư 58/2020/TT-BCA, các xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước 01/08/2022 cần phải đổi biến số từ nền trắng sang nền vàng. Để thực hiện đổi biển số đúng quy định, chủ phương tiện cần nắm được thủ tục và chi phí đổi biển số xe theo Thông tư 229/2016/TT-BTC. Thông tin về vấn đề này, bạn đọc có thể tìm hiểu trong nội dung bài chi phí đổi biển số xe màu trắng thành màu vàng của Codon.vn.

5. Nộp phí sử dụng đường bộ online.

Phí sử dụng được bộ được nộp theo các phương thức bao gồm: theo chu kỳ đăng kiểm, theo năm hoặc theo tháng.

Hiện nay, việc nộp phí sử dụng đường bộ online vẫn chưa được triển khai, kể cả việc đăng kiểm thì chủ phương tiện cũng chỉ có thể đăng ký online, mà vẫn phải mang sẽ đến đơn vị đăng kiểm để thực hiện đăng kiểm xe và nộp phí sử dụng đường bộ.

Mức phí đường bộ 2022 theo Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư số 70/2021/TT-BTC đã được Blog Codon.vn chia sẻ. Phí đường bộ là sự đóng góp của người dân trong việc duy trì, thu hồi vốn, bảo trì công trình đường xá. Mặc dù có ý nghĩa quan trọng, đồng thời là quy định bắt buộc đối với chủ phương tiện chịu phí, nhưng đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với hành vi không nộp hoặc chậm nộp phí đường bộ.

Bài liên quan