Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sử dụng đất ở Việt Nam không?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sử dụng đất ở Việt Nam không?

Việc xác định chính xác người sử dụng đất trong thực tế có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp trong các giao dịch về đất đai. Luật Đất đai 2013 cũng đã có quy định về người sử dụng đất - đó là căn cứ để biết được liệu rằng: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sử dụng đất ở Việt Nam không?

nguoi viet nam dinh cu o nuoc ngoai co quyen su dung dat o viet nam khong

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Quy định quyền sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Mục Lục bài viết:
1. Thế nào là người Việt Nam định cư ở nước ngoài?
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sử dụng đất ở Việt Nam không?
3. Câu hỏi liên quan thường gặp.
3.1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
3.2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất tại Việt Nam không?
3.3. Người có 2 quốc tịch có được mua đất không?
3.4. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở không?

1. Thế nào là người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

- Khái niệm về người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quy định tại Khoản 3, Điều 3 luật quốc tịch 2008, theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam (đã từng có quốc tịch Việt Nam) cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

- Vậy thế nào là sinh sống lâu dài ở nước ngoài?

+ Thực tế, việc xác định yếu tố "sinh sống lâu dài ở nước ngoài" chưa được quy định cụ thể.

+ Một người được coi là sinh sống lâu dài ở nước ngoài nếu đó là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam đã nhập quốc tịch nước ngoài đã được cơ quan thẩm quyền ở nước ngoài cho phép thường trú và đã có thời gian thực tế thường trú, không vượt quá giới hạn thời gian được rời đi khỏi quốc gia đó.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sử dụng đất ở Việt Nam không?

- Căn cứ tại Điều 5 Luật đất đai 2013, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được xác định là người sử dụng đất → Như vậy, "việt kiều" vẫn có quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

- Hình thức sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

+ Giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

+ Cho thuê đất để thực hiện dự án đầu từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, xây dựng công trình sự nghiệp.

+ Sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tối đa 50 năm; nếu dự án có vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm, dự án tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, cần thời gian dài hơn thì tối đa 70 năm.

Dự án kinh doanh nhà ở thì thời hạn giao đất được xác định theo thời hạn của dự án.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có chế độ pháp lý về sử dụng đất tại Việt Nam là khác nhau. Xem chi tiết tại bài viết: Người nước ngoài có được mua đất, sở hữu nhà ở tại Việt Nam không?

nguoi viet nam dinh cu o nuoc ngoai co quyen su dung dat o viet nam khong 2

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được đứng tên sổ đỏ ở Việt Nam không? Quy định về qyền sử dụng đất của người Việt định cư nước ngoài

3. Câu hỏi liên quan thường gặp.

3.1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nêu ở mục 2 thì được cấp Sổ đỏ, trong đó:

+ UBND cấp tỉnh cấp sổ đỏ cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thực hiện dự án đầu tư.

+ UBND cấp huyện cấp sổ đỏ cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Thông tin thể hiện tại trang 1 Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT:

+ Nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam: Ông (bà); họ tên; năm sinh, quốc tịch, giấy tờ nhân thân ghi 'hộ chiếu số ....;nơi cấp:...., năm cấp:..."; địa chỉ đăng ký thường trú của người đó tại Việt Nam (nếu có).

+ Nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam: ghi tên tổ chức kinh tế, tên giấy tờ, số, ngày ký, cơ quan ký giấy tờ về việc thành lập, chứng nhận, giấy phép về đầu tư kinh doanh; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức tại Việt Nam.

3.2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất tại Việt Nam không?

- Theo quy định tại Điều 169 Luật Đất đai, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì được được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

- Tuy nhiên, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở nếu trên mà tất cả những người thừa quyền sử dụng đất đều là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì họ không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất đó.

Tức là, về bản chất, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn được nhận tặng cho, thừa kế nhưng dưới hình thức đặc biệt, không nhận trực tiếp mà phải chuyển nhượng, tặng cho phần thừa kế đó.

3.3. Người có 2 quốc tịch có được mua đất không?

- Người 2 quốc tịch trong đó có quốc tịch Việt Nam có rất nhiều các trường hợp diễn ra, trong đó, nếu người hai quốc tịch định cư ở nước ngoài thì trừ trường hợp họ thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì mới được sở hữu luôn quyền sử dụng đất ở; trường hợp người hai quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam thì việc mua đất được thực hiện như cá nhân trong nước.

3.4. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở không?

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đây là nội dung được quy định tại Điều 7 Luật Nhà ở 2014.

So với người nước ngoài, điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam đơn giản hơn so với người nước ngoài. Xem chi tiết tại bài viết: Điều kiện để người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

Trên đây là những chia sẻ của Blog Codon.vn về người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sử dụng đất ở Việt Nam không? Có thể thấy rằng, các chính sách trong sử dụng đất của Việt kiều vẫn được thông thoáng và nhà nước luôn tạo các điều kiện tốt nhất để họ có thể sử dụng đất tại quê hương một cách hiệu quả nhất.

Bài liên quan