Học chứng chỉ hành nghề luật sư ở đâu?

Học chứng chỉ hành nghề luật sư ở đâu?

Một trong những điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đó chính là phải tham gia đào tạo hành nghề luật sư tại các cơ sở đào tạo theo luật định. Vậy, hiện nay, những người có mong muốn trở thành luật sư có thể học chứng chỉ hành nghề luật sư ở đâu?

hoc chung chi hanh nghe luat su o dau

Đăng ký học lấy chứng chỉ hành nghề luật sư ở đâu? Tìm hiểu điều kiện học chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định pháp luật

Mục Lục bài viết:
1. Học chứng chỉ hành nghề luật sư ở đâu?
2. Điều kiện để Liên đoàn luật sư Việt Nam được thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư./a>
3. Thủ tục thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư.

1. Học chứng chỉ hành nghề luật sư ở đâu?

Để trở thành luật sư cần phải đáp ứng những điều kiện hành nghề luật sư mà pháp luật quy định. Trong đó có một điều kiện về việc "đã được đào tạo nghề luật sư" tại các cơ sở đào tạo được nhà nước công nhận và cho phép. Căn cứ Điều 2 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, cơ sở đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam hiện nay gồm có:

1- Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

2- Cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam.

- Đối với những người có bằng cử nhân luật được đăng ký tham dự khoá đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư.

- Thời gian đào tạo nghề luật sư: 12 tháng.

- Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư tại các cơ sở đào tạo, cơ sở đào tạo sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư cho người đã hoàn thành chương trình đào tạo.

* Lưu ý: đối với những trường hợp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài, giấy chứng nhận đào tạo nghề luật sư sẽ được công nhận nếu thuộc một trong những trường hợp được quy định tại Điều 3 Thông tư 05/2021/TT-BTP:

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được cấp bởi một trong những cơ quan sau:

+ Cơ sở đào tạo nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định, thoả thuận về tương đương văn bằng/ công nhận lẫn nhau về văn bằng/Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

+ Cơ sở đào tạo mà các chương trình đào tạo đã được cơ quan kiểm định chất lượng của nước đó công nhận

+ Cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp văn bằng, chứng chỉ/giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài.

Đối với những người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài mà muốn được công nhận tại Việt Nam thì cần nộp hồ sơ đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ gồm có những giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài.

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài (bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật).

- Kết quả đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài (bản sao).

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận/không công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài. Nếu trong trường hợp từ chối công nhận thì cần phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do (thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Cũng liên quan đến chủ đề này, về thời hạn của chứng chỉ hành nghề luật sư, mời bạn đọc theo dõi tại bài viết: Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn bao lâu mà Codon.vn đã chia sẻ trước đây.

hoc chung chi hanh nghe luat su o dau 2

Học thi chứng chỉ hành nghề luật sư ở đâu tại Việt Nam?

2. Điều kiện để Liên đoàn luật sư Việt Nam được thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư.

Đối với Liên đoàn luật sư Việt Nam khi thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thì cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Điều kiện 1: Về đội ngũ giảng dạy: đội ngũ giảng viên phải là luật sư có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư hoặc là các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật có uy tín và phải có khả năng sư phạm.

- Điều kiện 2: Về tổ chức: có tổ chức bộ máy phù hợp với quy mô, mô hình và chương trình đào tạo.

- Điều kiện 3: Về chương trình đào tạo: phải phù hợp với Chương trình khung về đào tạo nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

- Điều kiện 4: Về cơ sở vật chất: phải đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên.

3. Thủ tục thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư.

Khi đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên, Liên đoàn luật sư có thể được thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam theo quy định của pháp luật. Về trình tự thủ tục thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc liên đoàn luật sư Việt Nam được thực hiện như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ gồm có:

+ Văn bản đề nghị thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư.

+ Đề án thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư (trong đề án thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thì cần phải nêu rõ được những nội dung như: sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, quy mô đào tạo, tổ chức bộ máy,...)

+ Dự thảo Điều lệ cơ sở đào tạo nghề luật sư.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ Tư pháp.

- Bước 3: Giải quyết.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thành lập/từ chối thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam. Trong trường hợp từ chối thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây, Blog Codon.vn đã chia sẻ với bạn đọc về học chứng chỉ hành nghề luật sư ở đâu. Theo đó, hiện nay mọi người khi đáp ứng đủ điều kiện thì có thể đăng ký học chứng chỉ hành nghề luật sư ở Học viện Tư pháp hoặc các cơ sở đào tạo thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam. Chỉ khi hoàn thành khóa học và có những tiêu chuẩn của luật sư thì có thể sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và được hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

Để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, mời bạn đọc tham khảo bài viết Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Bài liên quan