Đối tượng đóng BH tự nguyện, độ tuổi đóng theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Đối tượng đóng BH tự nguyện, độ tuổi đóng

Theo quy định của pháp luật, người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc hoặc tự nguyện. Về đối tượng, độ tuổi khi tham gia bảo hiểm tự nguyện và BHXH bắt buộc có sự khác nhau. Dưới đây là nội dung về đối tượng đóng BH tự nguyện, độ tuổi đóng.

doi tuong dong bh tu nguyen do tuoi dong

Tìm hiểu quy định pháp luật về đối tượng đóng BHXH tự nguyện, độ tuổi đóng

Mục Lục bài viết:
1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?
2. Đối tượng, độ tuổi đóng BHXH tự nguyện.
3. Phương thức, thời điểm đóng BHXH tự nguyện.
4. Mức đóng BHXH tự nguyện.

* Danh mục từ viết tắt.

- NLĐ: Người lao động.

- NSDLĐ: Người sử dụng lao động.

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

- Bảo hiểm xã hội: được hiểu là sự thay thế/bù đắp một phần thu nhập nào đó cho NLĐ khi họ bị giảm hoặc bị mất thu nhập do: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động, chết. Mức chi trả từ BHXH sẽ dựa trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH của NLĐ khi tham gia BHXH.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện: là một trong hai loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức. Khi tham gia BHXH tự nguyện, NLĐ hoàn toàn có thể lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính, mức thu nhập của mình theo quy định. Ngoài ra, NLĐ tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng để được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

- Khác với BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện có sự tự do trong việc lựa chọn phương thức đóng, mức đóng nhưng vẫn được hỗ trợ, đảm bảo về những chế độ cho NLĐ khi tham gia BHXH tự nguyện.

doi tuong dong bh tu nguyen do tuoi dong 2

Có nên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện? Tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc

Lưu ý: Mức thu nhập cá nhân tham gia BHXH tự nguyện được tính dựa trên tổng các khoản thu nhập mà một cá nhân thu được từ tiền lương, đầu tư và các khoản khác trong một khoảng thời gian (thường là tháng). Để hiểu rõ về định nghĩa và các nguồn thu nhập của cá nhân, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin trong bài bài viết này trên wikipedia.org.

2. Đối tượng đóng, độ tuổi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối tượng đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

"4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này."

Như vậy, đối tượng đóng BHXH tự nguyện là:

- Công dân Việt Nam.

- Có độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên.

- Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm:

(1) NLĐ làm việc theo HĐLĐ (không xác định thời hạn, xác định thời hạn, công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 - dưới 12 tháng).

(2) Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 - dưới 03 tháng.

(3) Cán bộ, công chức, viên chức.

(4)) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

(5) Những người làm việc, phục vụ trong quân đội, công an nhân dân.

(6) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(7) Người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

(8) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

(9) NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động/chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

(10) NSDLĐ: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

=> Tóm lại, ngoài những đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc thì công dân Việt Nam khi đủ 15 tuổi đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

doi tuong dong bh tu nguyen do tuoi dong 3

40 tuổi có nên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không? Tìm hiểu độ tuổi đóng BHXH tự nguyện, đối tượng đủ điều kiện tham gia BHXH theo Luật BHXH 2014

Nếu đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, bạn sẽ có thể tự lựa chọn số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng phù hợp với thu nhập và được hưởng các chế độ về lương hưu, tử tuất. Thông tin về các chế độ của BH tự nguyện đã được Codon.vn chia sẻ, bạn đọc có thể tham khảo để nắm được quyền, lợi ích của loại hình bảo hiểm này và đưa ra lựa chọn tham gia BH tốt nhất cho mình.

3. Phương thức, thời điểm đóng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại Điều 9, Điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về 06 phương thức đóng BHXH tự nguyện và thời điểm đóng tương ứng như sau:

- Đóng hằng tháng => thời điểm đóng là: trong tháng.

- Đóng 03 tháng một lần => thời điểm đóng là: trong 03 tháng.

- Đóng 06 tháng một lần => thời điểm đóng là: trong 06 tháng.

- Đóng 12 tháng một lần => thời điểm đóng là: trong 07 tháng đầu.

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần => thời điểm đóng căn cứ vào: thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng.

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu => thời điểm đóng căn cứ vào: thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng.

4. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mức đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, hướng dẫn cụ thể bởi Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH:

Công thức tính mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng: Mdt = 22% x Mtnt

Trong đó:

- Mdt: Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng.

- Mtnt: mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn:

+ Mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (= 1,5 triệu đồng/người/tháng theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP)

+ Mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở ( =1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng).

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó:

- CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời Điểm đóng (năm 2022 là 1,5 triệu đồng/người/tháng)

- m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

=> Mức đóng căn cứ vào: mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

- Đối với phương thức đóng 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần thì xác định mức đóng hàng tháng theo quy định nhân với lần lượt là: 3, 6, 12.

Ví dụ: Anh Nguyễn Đình Minh tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng với mức thu nhập là 5 triệu đồng/tháng (phương thức đóng hàng tháng). Mức đóng BHXH tự nguyện của anh Minh = 22% x 5.000.000 = 1.100.000 đồng/tháng.

* Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần = tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

- Công thức tính:

doi tuong dong bh tu nguyen do tuoi dong 4

Trong đó:

- T1: Mức đóng một lần cho n năm về sau (đồng).

- Mi: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện chọn tại thời Điểm đóng (đồng/tháng).

- r: Lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (%/tháng).

- n: Số năm đóng trước do người tham gia BHXH chọn, nhận một trong các giá trị từ 2 đến 5.

- i: Tham số tự nhiên có giá trị từ 1 đến (nx12).

* Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Mức đóng = tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

- Công thức tính:

doi tuong dong bh tu nguyen do tuoi dong 5

Trong đó:

- T2: Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu (đồng).

- Mi: Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chọn tại thời Điểm đóng (đồng/tháng).

- r: Lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (%/tháng).

- t: Số tháng còn thiếu, nhận một trong các giá trị từ 1 đến 120.

- i: Tham số tự nhiên có giá trị từ 1 đến t.

* Lưu ý:

Người tham gia BHXH sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước nếu đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng 1 lần cho nhiều năm về sau và thuộc một trong 03 trường hợp sau:

(1) Dừng tham gia BHXH tự nguyện và chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc;

(2) Hưởng BHXH một lần theo quy định của pháp luật.

(3) Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Sau khi tham gia BHXH tự nguyện đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được nhận lương hưu. Chi tiết quy định về thời gian, mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện đã được Codon.vn chia sẻ trong bài đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được nhận lương hưu, mời bạn đọc tham khảo, tìm hiểu.

Như vậy, Blog Codon.vn đã chia sẻ thông tin về đối tượng đóng BH tự nguyện, độ tuổi đóng theo Luật BHXH 2014. Qua đó người tham gia BHXH tự nguyện sẽ nắm được rõ hơn về cách tính, mức đóng, phương thức đóng để có những tính toán phù hợp nhất với mình khi tham gia BHXH tự nguyện.

Bài liên quan