Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử

Kinh doanh trò chơi điện từ thuộc một trong những nội dung được quy định trong quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Đây là hoạt động rất đa dạng và mỗi loại hình kinh doanh đều phải đáp ứng những điều kiện tương ứng. Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng) sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây của Blog Codon.vn

dieu kien kinh doanh tro choi dien tu

Kinh doanh trò chơi điện tử là gì? Quy định mới về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh trò chơi điện tửtheo Nghị định 103/2009/NĐ-CP.

Mục Lục bài viết:
1. Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử.
2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

* Danh mục từ viết tắt:

- DN: Doanh nghiệp.

1. Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử.

- Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng), trong phạm vi bài viết này gọi tắt là: Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử được quy định tại Điều 35 Nghị định 103/2009/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 14 Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL. Cụ thể, đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử cần phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

- Vị trí của cửa hàng trò chơi điện tử: phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên (tính từ cửa hàng trò chơi điện tử đến cổng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).

- Về trang thiết bị: phải đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.

- Phải tuân thủ những quy định của pháp luật khi đi tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi đi vào hoạt động:

+ Về nội dung: phải lành mạnh, không được vi phạm các điều cấm sau:

(1) Có nội dung kích động chống lại nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

(2) Có nội dung kích động bạo lực tuyên truyền chiến tranh, gây hận thù giữa các dân tộc, các nước.

(3) Có nội dung truyền bá tư tưởng, văn hóa đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái.

(4) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.

(5) Có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của các tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân.

(6) Việc kinh doanh trò chơi điện tử vi phạm đến các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ.

+ Về thời gian hoạt động: Không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng.

+ Nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc.

Khi đáp ứng đủ những điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng) cơ sở kinh doanh mới được đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cũng tương tự như vậy, trong hoạt động thương mại điện tử, các cá nhân, tổ chức kinh doanh cũng cần phải đáp ứng đủ những điều kiện hoạt động thương mại điện tử mà pháp luật quy định.

dieu kien kinh doanh tro choi dien tu 2

Thủ tục, điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử theo pháp luật hiện hành

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Căn cứ Điều 20 Nghị định 121/2021/NĐ-CP, đối với DN khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài:

- Điều kiện 1: Về cơ sở lưu trú: DN kinh doanh phải có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng 5 sao (do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng theo quy định của pháp luật).

- Điều kiện 2: Về địa điểm kinh doanh:

+ Phải được bố trí cách ly ra khỏi các khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác của DN.

+ Địa điểm kinh doanh phải có cửa ra, vào riêng.

+ Địa điểm kinh doanh phải có: các thiết bị điện tử, hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trọng Điểm kinh doanh (24/24h).

+ Địa điểm kinh doanh phải tuân thủ những điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vấn đề này đã được đề cập trong bài viết điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường mời bạn đọc cùng theo dõi.

+ Tại địa điểm kinh doanh phải có niêm yết đầy đủ nội quy ra, vào bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng nước ngoài khác (nếu có) ở vị trí dễ nhận biết tại cửa ra, vào Điểm kinh doanh.

- Điều kiện 3: Về người quản lý, điều hành:

+ Về trình độ: có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên.

+ Về kinh nghiệm: có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

- Điều kiện 4: Về vốn điều lệ: tối thiểu là 500 tỷ đồng và năm tài chính liền kề trước năm DN nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, DN kinh doanh có lãi.

- Điều kiện 5: Về phương án kinh doanh: DN kinh doanh phải có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

Đáp ứng điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng) là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở kinh doanh.

Bài liên quan